UŽITOČNÉ STRÁNKY..

www.zbierka.sk - elektronická zbierka zákonov

https://www.slov-lex.sk/ezz  Vyhľadanie a zobrazenie leg. procesov

https://europa.eu/european-union/index_sk

www.urso.gov.sk - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

www.sea.gov.sk - Slovenská energetická agentúra

www.drsr.sk - Finančná správa

www.socpoist.sk - Sociálna poisťovňa

www.stefe.sk - Dodávateľ tepla

www.kbsoft.sk - Dodávateľ softvérových služieb

www.economy.gov.sk - MH SR

www.euromena.sk - MF SR

www.fulsoft.sk - Verlag Dashöfer

http://ives.minv.sk/rez/registre/pages/start.aspx?type=svb - register SVB/ údaje o registrácii - spoločenstvá vlastníkov bytov

www.katasterportal.sk - Katastrálny portál

http://www.zrsr.sk/zr_fo.aspx - živnostenský register SR / údaje o registrácii - podnikateľského subjektu fyzické osoby

Dodávatelia energií:

-  www.stefe.sk/martin/

- www.mtas.sk

- www.sse.sk

- www.spp.sk

Dodávatelia meracej a regulačnej techniky, rozpočítavanie nákladov UK:

www.enbra.cz

www.techem.sk

www.zenservis.sk

www.sting-energo.sk 

www.byttherm.sk

www.abfacility.sk

 

 

Informačné kanály o úsporách energií:

- Euro Info Centrum ÚV SR - http://www.euroinfo.gov.sk
- Slovensko a Európska únia - http://www.vlada.gov.sk/eu/
- Delegácia Európskej komisie v SR – www.europa.sk
- Euro info centrum Bratislava - http://www.eic.sk/
- Centrum pre európsku politiku - http://www.cpep.sk/
- Stredoeurópska informacná siet miestneho rozvoja - http://www.celodin.org/
- Informacný server o dianí v Európskej únii - http://www.euractiv.sk/
- Virtuálny sprievodca fondami EÚ - http://www.eufondy.org/
- Európske fondy - http://www.europskefondy.sk
- Portál o štrukturálnych fondoch - http://www.fondyeu.sk/
- European operation RUSE: www.ruse-europe.org
- Regional Policy-Inforegio:
- Intereg IV C programme: http://www.interreg3c.net/web/fic_en
- Urbact II programme:
- http://urbact.eu/towards-urbact-2.html