OZNAMY - INFORMÁCIE

7.6,2023

Oznam - Závod MHTH Martin - https://www.mhth.sk/Martin/oznamy

MH Teplárenský holding, a.s. závod Martin na základe § 26 Zákona o tepelnej energetike č.657/2004 Z. z. oznamuje, že počas prác na plánovaných opravách a údržbe zariadení na výrobu tepla bude prerušená dodávka tepla podľa nasledovného harmonogramu:

utorok 11. 7. 2023 o 02:00 hod - ukončenie dodávky tepla do horúcovodov
streda 12. 7. 2023 od 20:00 hod do 24:00 hod - nábeh horúcovodov a OST


Žiadame odberateľov, aby si v prípade potreby zabezpečili pri nábehu horúcovodov prítomnosť obsluhy v OST. Žiadame odberateľov tepla pre bytový sektor, aby informovali užívateľov bytov o prerušení dodávky TÚV. 

 

 

31.5.2023

Oznam - Závod MHTH Martin - https://www.mhth.sk/Martin/oznamy

Oznam pre odberateľov pripojených na OST
Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., závod Martin oznamuje odberateľom, že na základe klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 § 1 ods. 3, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2. prerušuje vykurovanie od 22. 5. 2023.
Oznam pre odberateľov tepla
 Vážení zákazníci,
MH Teplárenský holding, a.s. na základe §26 Zákona o tepelnej energetike č.657/2004 Z. z. Vám oznamuje, že počas prác na plánovaných opravách a údržbe zariadení na primárnych rozvodoch tepla bude prerušená dodávka tepla v jednotlivých častiach mesta Martin a Vrútky podľa nasledovného harmonogramu:

od 07:00 dňa 30. 05. 2023 do 24:00 dňa 31. 05. 2023 - odberatelia v mestskej časti Priekopa a Mesto Vrútky

od 07:00 dňa 01. 06. 2023 do 24:00 dňa 02. 06. 2023 - odberatelia v mestskej časti Záturčie, BD AUREL, OD JYSK, OD DECODOM, OC TULIP

od 07:00 dňa 06. 06. 2023 do 24:00 dňa 07. 06. 2023 - Mesto Vrútky, Priekopa, Košúty, Jilemnického 51, 53, 55, Kozmonautov 1-3, 4-5, 6-8, 9-10, 11-13, 14-16, 17-19, 20-27, EB Fatra, AB OSBD, Zvolenská 22-27, fara Sever, Palkoviča 4, SVB Jilemnického 49, Dom sociálnych služieb META, Obal, OD Kaufland

od 07:00 dňa 12. 06. 2023 do 24:00 dňa 20. 06. 2023 - mestská časť Podháj

od 7:00 dňa 12. 6. 2023 do 24:00 dňa 14. 6. 2023 – OC TESCO, OD NAY, OD OBI

od 7:00 dňa 12. 6. 2023 do 24:00 dňa 16. 6. 2023 – Spojená škola, NAVOS, VÝVOJ, voestalpine High Performance

od 7:00 dňa 17. 6. 2023 do 24:00 dňa 18. 6. 2023 – MV-Kasárne, Zimný štadión (STEFE), VLB a NB SNP 2 REALITY CENTER

od 7:00 dňa 3. 7. 2023 do 24:00 dňa 4. 7. 2023 - Katolícka ZŠ a MŠ Bernoláka, LIDL, ARTECH, Nálepkova 22-26, Tomášikova 5-6, Zvolenská 1-2, 3-4, 5-6, 7-8,Tomášikova 5-6, Zvolenská 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, Tomášikova 7, Nálepkova 1-3, 7-11, Červenej armády 12-18, Komenského 6-7, 9-14, 15-17, MŠ Nálepkova

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme. Naši zamestnanci budú na plánovaných prácach nepretržite pracovať a dodávku tepla obnovíme okamžite po ukončení prác.

ADRESA
MH Teplárenský holding, a.s.
závod Martin
Robotnícka 17, 036 80 Martin
Stránkové hodiny podateľňa:
Po – Št 8:00 – 14:00 h., Pi 8:00 – 13:00 h.
podatelna.mt@mhth.sk
043/4219 451
mtas@mhth.sk

PORUCHOVÁ SLUŽBA
tel.: 043/4219 462
+421 910 891 119
poruchy@mhth.sk
 

 

...............................................................................................

 

18.5.2023

Oznam - Závod MHTH Martin - https://www.mhth.sk/Martin/oznamy

Vážení zákazníci.
MH Teplárenský holding, a.s. na základe §26 Zákona o tepelnej energetike
č.657/2004 Z.z. Vám oznamuje, že počas prác na plánovaných opravách a údržbe
zariadení na primárnych rozvodoch tepla bude prerušená dodávka tepla
v jednotlivých častiach mesta Martin a Vrútky podľa nasledovného harmonogramu:
dňa 30.05.2023 do 24:00 dňa 31.05.2023
Odberatelia v mestskej časti Priekopa a Mesto Vrútky

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme. Naši zamestnanci budú na plánovaných
prácach nepretržite pracovať a dodávku tepla obnovíme okamžite po ukončení prác.

 

========================================

INFORMÁCIE - PORUCHY - ODSTÁVKY 

nájdete na web stránkach dodávateľov

 

www.stefe.sk

www.mtas.sk

www.sse.sk

=========================================

31.12.2022

OZNAMUJEME - viď. založka INFORMÁCIE

Vyhláška č. 503/2022 Z. z.
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla
Platnosť od 28.12.2022
Účinnosť od 01.01.2023

    

  


Správa domov, bytov a nebytových priestorov , činnosti v oblasti nehnuteľností

j0423084

Rozvoj a ekonomický rast vo všetkých oblastiach našej spoločnosti, neustále zmeny legislatívy, ktoré prinášajú vyššie nároky na kvalitu práce v jednotlivých odvetviach hospodárstva, prispôsobovanie činnosti európskym štandardom, aj nás vedú k zmenám v oblasti poskytovania a zabezpečovania zmluvných služieb, súvisiacich s prevádzkou bytových domov, bytov a komplexne všetkých nehnuteľností.
So zámerom skvalitniť a rozšíriť okruh poskytovaných služieb v oblasti správy nehnuteľností, sme vytvorili tím profesionálnych správcov, ktorí sa touto činnosťou zaoberajú niekoľko rokov na základe živnostenského oprávnenia a zaregistrovali sme združenie štyroch fyzických podnikateľských osôb.
Spoločníci menovaného združenia sú profesnými členmi viacerých združení ( „Združenie INPOCE“so sídlom v Martine, „Združenie SVB na Slovensku“ so sídlom v Košiciach...), ktoré sa zaoberajú problematikou správy nehnuteľností, so špeciálnym zameraním na poskytovanie služieb pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
 

Podľa zakladateľskej zmluvy o združení osôb na dosiahnutie dojednaného účelu účastníkmi zmluvy sú:
 

Ing. Erika Ľ u b o m í r s k a - správca združenia

Ing. Anton G ö r ö g

Henrieta M ú d r a

Marianna Š o l c o v á

( viď. oprávnenia ŽIVNOSTENSKÝ REGITER SR )

 

Účelom združenia účastníkov zmluvy je sprostredkovateľská činnosť zabezpečenia služieb a plnení spojených s užívaním bytov a so zabezpečovaním niektorých činností súvisiacich so správou bytových domov jednotlivých vlastníkov, na podklade uzavretých mandátnych zmlúv a sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

V roku 2013 sme obdržali certifikát OVERENÝ OBCHOD od Asociácie spotrebiteľov a podnikateľov

INFORMÁCIA - prevzaté zo stránky http://www.porovnaniecien.sk/

Asociácia spotrebiteľov a podnikateľov združuje spotrebiteľov a podnikateľov v oblasti výroby, predaja a poskytovania služieb a dohliada na doržiavanie pravidiel a zákonov a poskytuje CERTIFIKÁCIU INTERNETOVÝCH STRÁNOK v Slovenskej a Českej republike.

V čom sme iní, ako iné certifikačné autority? Certifikáciu vykonávame zdarma, certifikát od nás si nemôže nikto zakúpiť, aby bolo naše hodnotenie skutočne objektívne, a tak ocenenie Overený obchod od nás dostane skutočne len obchod, ktorý dodržuje pravidlá bezpečného a bezproblémového nákupu a to nad rámec minima ktoré stanovuje zákon.

Overený obchod je taký obchod, ktorý je bezpečný pre kupujúceho, dodržiava platné zákony, vybavuje objednávky v súlade s tým čo zákazníkom garantuje, umožňuje spotrebiteľom vrátiť tovar do 7 pracovných dní, vybavuje správne a bezproblémovo reklamácie, dodržuje dodacie lehoty, dodáva len kvalitný tovar za najnižšie ceny a má kvalitnú a pružnú komunikáciu so zákazníkom. Overený obchod je obchod ktorý je bezpečný, a disponuje vysokou kvalitou služieb pre zákazníkov.
Certifikát overený obchod môže ziskať len obchod, ktorý za celú dobu svojej existencie nedostal žiadnu pokutu od SOI.

Hlavným cieľom certifikácie je vykonať kontrolu podmienok nákupu, všeobecných obchodných podmienok prevádzkovateľa stránky na základe nami vydaných Pravidiel certifikácie, ktorých právnym minimom je aktuálne platná legislatíva daného štátu, v ktorom má prevádzkovateľ e-shopu sídlo ale i Európskej smernice, ktorú musia členské štáty aplikovať do svojej legislatívy, aby Slovenská obchodná inšpekcia ako príslušný kontrolný orgán nemohol prevádzkovateľovi udeliť pokutu za nesplnenie informačných povinností.

Každý obchod, ktorý od nás získal ocenenie Overený obchod, ponúka spoľahlivú ochranu kupujúceho. Takže kupujúci sa nemusí takéhoto obchodu obávať.

Logo Overeného obchodu je umiestnené na zápätí stránky

Ing. Erika Ľubomírska

dscf0909

Ing. Anton Görög

dscf0961

Marianna Šolcová

dscf0911-28329

Henrieta Múdra

dscf1230