CENOVÉ ROZHODNUTIA

V OBLASTI:

 

ELEKTROENERGETIKA

 http://www.urso.gov.sk/?q=rozhodnutia/elektoenergetika

 

PLYNÁRENSTVO

http://www.urso.gov.sk/?q=content/rozhodnutia-plyn%C3%A1renstvo

 

TEPELNÁ ENERGETIKA

http://www.urso.gov.sk/?q=content/rozhodnutia-tepeln%C3%A1-energetika

 

VODNÉ HOSPODÁRSTVO 

http://www.urso.gov.sk/?q=content/rozhodnutia-vod%C3%A1renstvo

 

súvisiace ZÁKONY 

http://www.urso.gov.sk/?q=Z%C3%A1kony