OZNAMY

O Z N A M

Vážení odberatelia,
na základe doručenej informácie od spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. - závod Martin Vám oznamujeme, že z dôvodu opravy horúcovodného systému MH Teplárenského holdingu, a.s., dôjde

dňa 16. 8. 2023 o 7.00 hod. do 17. 8. 2023 do 22.00 hod.

k prerušeniu dodávky teplej vody pre odberateľov tepla v mestských častiach Jahodníky a Ľadoveň.
Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.
S pozdravom
Mgr. Martina Ďanovská
špecialista zmluvných vzťahov

STEFE Martin, a. s.
Východná 14, 036 01 Martin
Tel. +421 43 3220 403, +421 918 733 622
martina.danovska@stefe.sk, www.stefe.sk
OR Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vl. č.: 10227/L - IČO: 36 395 714 DIČ: 2020121521 IČ DPH: SK2020121521

 

 

 


O Z N A M
Vážení odberatelia.
MH Teplárenský holding, a.s. na základe §26 Zákona o tepelnej energetike č.657/2004 Z.z. Vám oznamuje, že počas prác na plánovaných opravách a údržbe zariadení na primárnych rozvodoch tepla bude prerušená dodávka tepla pre odberateľov mestskej časti Priekopa a v meste Vrútky v nasledovnom termíne:

od 24. 8. 2023 od 7.00 hod. do 27. 8. 2023 do 24.00 hod.

Ing. Margita Lettrichová
Špecialista starostlivosti o zákazníka


kontakt: +421 43 4219 437, +421 917 760 551 / margita.lettrichova@mhth.sk
MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
závod Martin, Robotnícka 17, 036 80 Martin
www.mhth.sk / Facebook / LinkedIn


 

 

 

 

 

 

 

 

OZNAMY - INFORMÁCIE

7.6,2023

Oznam - Závod MHTH Martin - https://www.mhth.sk/Martin/oznamy

MH Teplárenský holding, a.s. závod Martin na základe § 26 Zákona o tepelnej energetike č.657/2004 Z. z. oznamuje, že počas prác na plánovaných opravách a údržbe zariadení na výrobu tepla bude prerušená dodávka tepla podľa nasledovného harmonogramu:

utorok 11. 7. 2023 o 02:00 hod - ukončenie dodávky tepla do horúcovodov
streda 12. 7. 2023 od 20:00 hod do 24:00 hod - nábeh horúcovodov a OST


Žiadame odberateľov, aby si v prípade potreby zabezpečili pri nábehu horúcovodov prítomnosť obsluhy v OST. Žiadame odberateľov tepla pre bytový sektor, aby informovali užívateľov bytov o prerušení dodávky TÚV.

 

 

 

OZNAMY - INFORMÁCIE

31.5.2023

Oznam - Závod MHTH Martin - https://www.mhth.sk/Martin/oznamy

Oznam pre odberateľov pripojených na OST
Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., závod Martin oznamuje odberateľom, že na základe klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 § 1 ods. 3, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2. prerušuje vykurovanie od 22. 5. 2023.
Oznam pre odberateľov tepla
 Vážení zákazníci,
MH Teplárenský holding, a.s. na základe §26 Zákona o tepelnej energetike č.657/2004 Z. z. Vám oznamuje, že počas prác na plánovaných opravách a údržbe zariadení na primárnych rozvodoch tepla bude prerušená dodávka tepla v jednotlivých častiach mesta Martin a Vrútky podľa nasledovného harmonogramu:

od 07:00 dňa 30. 05. 2023 do 24:00 dňa 31. 05. 2023 - odberatelia v mestskej časti Priekopa a Mesto Vrútky

od 07:00 dňa 01. 06. 2023 do 24:00 dňa 02. 06. 2023 - odberatelia v mestskej časti Záturčie, BD AUREL, OD JYSK, OD DECODOM, OC TULIP

od 07:00 dňa 06. 06. 2023 do 24:00 dňa 07. 06. 2023 - Mesto Vrútky, Priekopa, Košúty, Jilemnického 51, 53, 55, Kozmonautov 1-3, 4-5, 6-8, 9-10, 11-13, 14-16, 17-19, 20-27, EB Fatra, AB OSBD, Zvolenská 22-27, fara Sever, Palkoviča 4, SVB Jilemnického 49, Dom sociálnych služieb META, Obal, OD Kaufland

od 07:00 dňa 12. 06. 2023 do 24:00 dňa 20. 06. 2023 - mestská časť Podháj

od 7:00 dňa 12. 6. 2023 do 24:00 dňa 14. 6. 2023 – OC TESCO, OD NAY, OD OBI

od 7:00 dňa 12. 6. 2023 do 24:00 dňa 16. 6. 2023 – Spojená škola, NAVOS, VÝVOJ, voestalpine High Performance

od 7:00 dňa 17. 6. 2023 do 24:00 dňa 18. 6. 2023 – MV-Kasárne, Zimný štadión (STEFE), VLB a NB SNP 2 REALITY CENTER

od 7:00 dňa 3. 7. 2023 do 24:00 dňa 4. 7. 2023 - Katolícka ZŠ a MŠ Bernoláka, LIDL, ARTECH, Nálepkova 22-26, Tomášikova 5-6, Zvolenská 1-2, 3-4, 5-6, 7-8,Tomášikova 5-6, Zvolenská 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, Tomášikova 7, Nálepkova 1-3, 7-11, Červenej armády 12-18, Komenského 6-7, 9-14, 15-17, MŠ Nálepkova

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme. Naši zamestnanci budú na plánovaných prácach nepretržite pracovať a dodávku tepla obnovíme okamžite po ukončení prác.

ADRESA
MH Teplárenský holding, a.s.
závod Martin
Robotnícka 17, 036 80 Martin
Stránkové hodiny podateľňa:
Po – Št 8:00 – 14:00 h., Pi 8:00 – 13:00 h.
podatelna.mt@mhth.sk
043/4219 451
mtas@mhth.sk

PORUCHOVÁ SLUŽBA
tel.: 043/4219 462
+421 910 891 119
poruchy@mhth.sk

 


...............................................................................................

 

18.5.2023

Oznam - Závod MHTH Martin - https://www.mhth.sk/Martin/oznamy

Vážení zákazníci.
MH Teplárenský holding, a.s. na základe §26 Zákona o tepelnej energetike
č.657/2004 Z.z. Vám oznamuje, že počas prác na plánovaných opravách a údržbe
zariadení na primárnych rozvodoch tepla bude prerušená dodávka tepla
v jednotlivých častiach mesta Martin a Vrútky podľa nasledovného harmonogramu:
dňa 30.05.2023 do 24:00 dňa 31.05.2023
Odberatelia v mestskej časti Priekopa a Mesto Vrútky
Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme. Naši zamestnanci budú na plánovaných
prácach nepretržite pracovať a dodávku tepla obnovíme okamžite po ukončení prác.

 

========================================

INFORMÁCIE - PORUCHY - ODSTÁVKY

nájdete na web stránkach dodávateľov

 

www.stefe.sk

www.mtas.sk

www.sse.sk

=========================================

31.12.2022

OZNAMUJEME - viď. založka INFORMÁCIE

Vyhláška č. 503/2022 Z. z.
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla
Platnosť od 28.12.2022
Účinnosť od 01.01.2023 

 

 

od 31.5.2023

Oznam - Závod MHTH Martin - https://www.mhth.sk/Martin/oznamy

Oznam pre odberateľov pripojených na OST
Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., závod Martin oznamuje odberateľom, že na základe klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 § 1 ods. 3, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2. prerušuje vykurovanie od 22. 5. 2023.
Oznam pre odberateľov tepla
 Vážení zákazníci,
MH Teplárenský holding, a.s. na základe §26 Zákona o tepelnej energetike č.657/2004 Z. z. Vám oznamuje, že počas prác na plánovaných opravách a údržbe zariadení na primárnych rozvodoch tepla bude prerušená dodávka tepla v jednotlivých častiach mesta Martin a Vrútky podľa nasledovného harmonogramu:
od 07:00 dňa 30. 05. 2023 do 24:00 dňa 31. 05. 2023 - odberatelia v mestskej časti Priekopa a Mesto Vrútky
od 07:00 dňa 01. 06. 2023 do 24:00 dňa 02. 06. 2023 - odberatelia v mestskej časti Záturčie, BD AUREL, OD JYSK, OD DECODOM, OC TULIP
od 07:00 dňa 06. 06. 2023 do 24:00 dňa 07. 06. 2023 - Mesto Vrútky, Priekopa, Košúty, Jilemnického 51, 53, 55, Kozmonautov 1-3, 4-5, 6-8, 9-10, 11-13, 14-16, 17-19, 20-27, EB Fatra, AB OSBD, Zvolenská 22-27, fara Sever, Palkoviča 4, SVB Jilemnického 49, Dom sociálnych služieb META, Obal, OD Kaufland
od 07:00 dňa 12. 06. 2023 do 24:00 dňa 20. 06. 2023 - mestská časť Podháj
od 7:00 dňa 12. 6. 2023 do 24:00 dňa 14. 6. 2023 – OC TESCO, OD NAY, OD OBI
od 7:00 dňa 12. 6. 2023 do 24:00 dňa 16. 6. 2023 – Spojená škola, NAVOS, VÝVOJ, voestalpine High Performance
od 7:00 dňa 17. 6. 2023 do 24:00 dňa 18. 6. 2023 – MV-Kasárne, Zimný štadión (STEFE), VLB a NB SNP 2 REALITY CENTER
od 7:00 dňa 3. 7. 2023 do 24:00 dňa 4. 7. 2023 - Katolícka ZŠ a MŠ Bernoláka, LIDL, ARTECH, Nálepkova 22-26, Tomášikova 5-6, Zvolenská 1-2, 3-4, 5-6, 7-8,Tomášikova 5-6, Zvolenská 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, Tomášikova 7, Nálepkova 1-3, 7-11, Červenej armády 12-18, Komenského 6-7, 9-14, 15-17, MŠ Nálepkova
Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme. Naši zamestnanci budú na plánovaných prácach nepretržite pracovať a dodávku tepla obnovíme okamžite po ukončení prác.

PORUCHOVÁ SLUŽBA

tel.: 043/4219 462
+421 910 891 119
poruchy@mhth.sk
 

 

18.5.2023

Oznam - Závod MHTH Martin - https://www.mhth.sk/Martin/oznamy

Vážení zákazníci.
MH Teplárenský holding, a.s. na základe §26 Zákona o tepelnej energetike
č.657/2004 Z.z. Vám oznamuje, že počas prác na plánovaných opravách a údržbe
zariadení na primárnych rozvodoch tepla bude prerušená dodávka tepla
v jednotlivých častiach mesta Martin a Vrútky podľa nasledovného harmonogramu:
dňa 30.05.2023 do 24:00 dňa 31.05.2023
Odberatelia v mestskej časti Priekopa a Mesto Vrútky

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme. Naši zamestnanci budú na plánovaných
prácach nepretržite pracovať a dodávku tepla obnovíme okamžite po ukončení prác.

.............................................

15.5.2023

Dôležité oznamy - https://stefe.sk/mt/sk

Prerušenie dodávky teplej vody dňa 30. 5., 31. 5., 1. 6. a 2. 6. 2023
Vrútky, Priekopa, Záturčie

Prerušenie dodávky tepla a teplej vody dňa 17.5.2023
Vybrané ulice v Záturčí

Prerušenie dodávky tepla a teplej vody dňa 17. 5. 2023
Rázusova 1, 3, 5

 

..........................................................

3.1.2023

503

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 19. decembra 2022,

ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla
na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 6 a § 18 ods. 11 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje

a) teplotu teplej vody na odbernom mieste,

b) pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode,

c) pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo dodaného tepla, na množstvo dodaného tepla na vykurovanie alebo množstvo tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla,

d) pomer základnej zložky a spotrebnej zložky nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode,

e) pomer základnej zložky a spotrebnej zložky na množstvo dodaného tepla, na množstvo dodaného tepla na vykurovanie alebo množstvo tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla,

f) pravidlá rozpočítavania ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla.

 

........ pokračovanie zdroj  https://www.slov-lex.sk/

......................................................

2.1.2023

odkaz https://www.urso.gov.sk/

aktuálne informácie

......................................................

31.12.2022 odkaz na článok

Úrad rozhodol o cenách za sieťové poplatky (tarifa za distribúciu a prenos elektriny, tarifa za prevádzkovanie systému, a tarifa za systémové služby) ako aj o cenách za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov na rok 2023. Vplyvom nárastu trhových cien elektriny dochádza k celkovému zvýšeniu sieťových poplatkov v rozmedzí od 42 % pre odberateľov elektriny pripojených na veľmi vysokom napätí až po 64 % pre odberateľov elektriny pripojených na nízkom napätí. V prípade domácností a vybraných zraniteľných odberateľov, na základe mimoriadnych opatrení Vlády SR, sa časť koncovej ceny za dodávku elektriny zvýši cca o 5 % a sieťové poplatky ostávajú na rovnakej úrovni ako v roku 2022. Prijaté mimoriadne opatrenia Vlády SR majú totiž prednosť pred cenovými rozhodnutiami úradu.
Tarifa za prevádzkovanie systému (TPS)

TPS v jednotlivých pásmach koncovej spotreby sa rok 2023 zvyšuje o cca 60 % v porovnaní s rokom 2022. Kľúčovými faktormi nárastu sú absencia štátnej dotácie do systému TPS v porovnaní s rokom 2022 a premietnutie časti zvýšených nákladov na systémové služby spoločnosti SEPS na rok 2023. Na druhej strane, tento nárast zmierňuje očakávaný pokles nákladov na doplatok pre podporované zdroje OZE a VÚKVET vplyvom prevládajúcich vysokých trhových cien elektriny.
Hodnoty TPS na rok 2023 sú nasledovné:

Pásmo TPS1 = 25,4807 €/MWh
Pásmo TPS2 = 19,0705 €/MWh
Pásmo TPS3 = 1,8910 €/MWh
Vzhľadom na prevládajúcu vysokú neistotu ohľadne vývoja na trhoch energií v EÚ a korešpondujúcej vysokej volatilite trhových cien, bude úrad naďalej pozorne monitorovať vývoj nákladov a výnosov v systéme TPS aj v priebehu roka 2023.


Distribúcia elektriny

Regulované poplatky za prístup a distribúciu elektriny sú na rovnakej úrovni v porovnaní s rokom 2022. Zároveň však výrazne narástli náklady na straty v distribúcii z dôvodu zvýšených cien elektriny nakupovanej pre účely pokrytia fyzických strát v distribúcii. Miera fyzických strát v distribúcii sa síce znížila v súlade s nastavenou metodikou regulácie, avšak dramatický nárast trhových cien elektriny v priebehu roku 2022 mal zásadný vplyv na uvedené náklady. Distribučné spoločnosti totiž nakupujú elektrinu za neregulovanom trhu. Na druhej strane úrad využil nové legislatívne kompetencie na zohľadnenie časti oprávnených nákladov na straty v sústavách v systéme TPS a použitie nadvýnosov v systéme TPS na zmiernenie nárastu poplatkov za straty v distribúcii. Výsledkom je nárast poplatku za straty v distribúcii, ktorý tvorí pomerne malú časť celkovej ceny elektriny, o cca 3,5 násobok v porovnaní s rokom 2022.


Prenos elektriny

Regulované poplatky za prístup a prenos elektriny, vrátane poplatku za straty v prenose, sú nezmenené v porovnaní s rokom 2022. Náklady na straty v prenosovej sústave narástli síce rovnakou mierou ako v prípade distribúcie, keďže SEPS a.s. tiež nakupuje elektrinu pre účely pokrytia fyzických strát na voľnom trhu. Avšak úrad využil nové legislatívne kompetencie na použitie zvýšených príjmov z cezhraničných prenosov elektriny na pokrytie zvýšených oprávnených nákladov na straty v prenose. Slovenskí odberatelia elektriny takto pocítia výhody významnej úlohy prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS a.s. na integrovanom trhu s elektrinou v strednej Európe.


Systémové služby

Výška tarify za systémové služby (TSS) narástla o cca 60 % oproti roku 2022, na výšku 10,132 Eur/MWh. Hlavným dôvodom je nárast nákladov na podporné služby, ktoré nakupuje SEPS a.s. pre účely zabezpečenia stabilnej a bezpečnej prevádzky elektrizačnej sústavy v SR. Náklady na podporné služby sú výrazne ovplyvnené prevládajúcimi trhovými cenami elektriny, keďže kvalifikovaní výrobcovia elektriny majú možnosť predávať svoj výkon a objemy vyrobenej elektriny na trhoch so silovou elektriny ako aj na trhoch s podpornými službami. K zmierneniu nárastu prispelo už spomenuté zohľadnenie časti nákladov na systémové služby v systéme TPS.

Vzhľadom na prevládajúcu neistotu okolo vývoja na energetických trhoch úrad požiadal SEPS a.s. o zvýšený dôraz na zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrizačnej sústavy s využitím čo najefektívnejších spôsobov obstarávania podporných služieb pre tieto účely. Úrad bude priebežne monitorovať vývoj nákladov na podporné služby a bude tiež skúmať možnosti využitia príjmov z cezhraničných prenosov aj v rámci TSS.

 

Dodávka elektriny pre zraniteľných odberateľov

Maximálna regulovaná cena dodávky elektriny pre domácnosti vzrastie v priemere o cca 5 %. V prípade domácností úrad zohľadnil v regulovaných cenách upravené cenové návrhy dodávateľov, ktorí dostali povinnosť rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR (MHSR) o všeobecno-hospodárskom záujme (VHZ) zohľadniť vo svojich cenách a cenových návrhoch náklady na elektrinu, ktorú nakúpia za ceny a podmienky stanovené vo VHZ. Tým sa zabezpečilo premietnutie znížených nákladov dodávateľov na elektrinu nakúpenú v rámci VHZ a v kontexte pôvodného Memoranda so SE a.s. do cien za dodávku elektriny pre domácnosti, ktoré sú uvedené v cenových rozhodnutiach úradu pre jednotlivých dodávateľov elektriny, ktorí majú zazmluvnených odberateľov elektriny v domácnosti v roku 2023.

V prípade ostatných zraniteľných odberateľov, ako napr. odberatelia mimo domácností s limitom ročnej spotreby elektriny do 30 MWh, bytové kotolne, zariadenia sociálnych služieb, nájomné a sociálne byty, a pod., maximálna regulovaná cena za dodávku elektriny vzrastie v priemere o viac ako šesťnásobok. Pre tieto skupiny zraniteľných odberateľov nebola poskytnutá dodávateľom zľavnená elektrina podobne ako u domácností a tak dodávatelia nakupovali potrebnú elektrinu za trhové ceny, ktoré oproti predchádzajúcemu roku narástli takmer 9-násobne. Z tohto dôvodu regulovaná cena dodávky zohľadňuje oprávnené náklady dodávateľov na nákup elektriny pre tieto skupiny odberateľov.

Upozornenie ohľadne dopadu mimoriadnych opatrení Vlády SR na uplatňované ceny za elektrinu pre vybrané skupiny zraniteľných odberateľov

Okrem vyššie uvedeného VHZ pre dodávateľov elektriny pre domácnosti, Vláda SR prijala dňa 15.12.2022 nariadenie Vlády SR č.465/2022 Z.z., ktorým boli stanovené cenové stropy na jednotlivé položky koncovej ceny elektriny na rok 2023. Na základe uvedeného nariadenia sú dotknuté regulované subjekty povinné uplatniť voči vybraným skupinám odberateľov stanovené cenové stropy a limity nárastu cien energií, ktoré majú prednosť pred regulovanými cenami stanovenými úradom v cenových rozhodnutiach pre rok 2023. Znenie nariadenia je tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/465/20221220

V prípade domácností, dodávatelia uplatnia maximálnu regulovanú cenu za dodávku elektriny stanovenú úradom, t.j. nárast o cca 5 %, pričom ostatné cenové položky - distribúcia, TSS a TPS – ostávajú na rovnakej výške ako v roku 2022. Ak sa nezmenia cenové položky mimo regulačného rámca ÚRSO (odvod do Národného jadrového fondu alebo DPH), celková koncová cena elektriny pre domácnosti sa zmení iba nepatrne, cca o 2,5%, v porovnaní s rokom 2022. Odhad dopadov na náklady domácností na elektrinu pri typických príkladoch spotreby je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

web_31-12-2022

V prípade vybraných zraniteľných odberateľov elektriny uvedených v nariadení vlády SR č. 465/2022 Z.z. (napr. zariadenia sociálnych služieb, bytové kotolne, ...), dodávatelia uplatnia cenníky za dodávku elektriny tak, aby bol medziročný nárast variabilných sadzieb a fixných platieb približne rovnaký ako u domácností. Ostatné regulované cenové položky koncovej ceny - distribúcia, TSS a TPS – tiež ostávajú na rovnakej výške ako v roku 2022. Z tohoto dôvodu dopady na koncovú cenu elektriny pre tieto skupiny odberateľov budú podobné ako u domácností.
Vyššie uvedené reflektuje porozumenie úradu ohľadne aplikácie nariadenia Vlády SR č. 465/2022 Z.z. v podmienkach elektroenergetiky. Úrad nemá kompetenciu na právne-záväzný výklad daného naradenia, avšak našou snahou je prispieť k lepšej orientácii odberateľov o uplatňovaných cenách a podmienkach v regulovaných odvetviach. Odporúčame odberateľom pozorne preskúmať uvedené nariadenie Vlády SR, sledovať zverejnené ceny dodávateľov elektriny a dôsledne uplatňovať svoje práva u dodávateľov elektriny.

23.12.2022 odkaz na článok

ÚRSO sa rozhodol vydať toto oznámenie s cieľom ozrejmiť aplikáciu nariadenia Vlády SR o cenách tepla v regulovanej dodávke tepla v systémoch CZT. Výrobcovia a dodávatelia tepla sú povinní pri fakturácii ceny za dodané teplo do bytových objektov postupovať podľa nariadenia Vlády SR č. 464/2022 Z.z. a neuplatňovať voči uvedeným koncovým odberateľom ceny tepla schválené alebo určené od 01.01.2023 rozhodnutím ÚRSO.
Zákonom č. 433/2022 Z.z. zo dňa 06.12.2022, ktorým sa novelizoval i zákon č. 250/20112 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení, bolo v § 45j ustanovené, že regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť podľa § 11 ods.3 písm. a) až c), t.j., výrobu, distribúciu a/alebo dodávku tepla, a ktorému ÚRSO na prvý rok regulačného obdobia začínajúceho 1. januárom 2023 schválil alebo určil cenu cenovým rozhodnutím, môže uplatniť schválenú alebo určenú cenu najviac do výšky limitu nárastu ceny, ktorý určí vláda nariadením.

Podľa vyššie uvedeného zákona vláda Slovenskej republiky ustanovila limit nárastu ceny tepla pre koncových odberateľov v bytových objektoch nariadením vlády Slovenskej republiky č. 464/2022 Z.z. zo dňa 15. decembra 2022 vo výške jednozložkovej hodnoty maximálnej ceny tepla naposledy schválenej alebo určenej ÚRSO pre rok 2022 zvýšenej o 15 %.

Výrobcovia a dodávatelia tepla sú tak povinní pri fakturácii ceny za dodané teplo do bytových objektov postupovať podľa nariadenia vlády č. 464/2022 Z.z. a neuplatňovať voči uvedeným koncovým odberateľom ceny tepla schválené alebo určené od 01.01.2023 rozhodnutím ÚRSO.

Dodávky tepla v systémoch CZT pre ďalšie skupiny odberateľov tepla nie sú predmetom uvedeného naradenia vlády SR a zostávajú regulované na základe maximálnej ceny tepla stanovenej v rozhodnutí úradu. Úrad už dlhodobo upozorňuje, že maximálne regulované ceny tepla v roku 2023 sú ovplyvnené dramatickým nárastom trhových cien palív potrebných na výrobu tepla. Teplárenské spoločnosti majú zároveň možnosť uplatniť ceny tepla, ktoré sú nižšie ako maximálne regulované, a viaceré spoločnosti aj takto vychádzajú v ústrety svojim odberateľom.

ÚRSO súčasne upozorňuje, že výška preddavkových (zálohových) platieb za teplo je výlučne na dohode medzi dodávateľom tepla a odberateľom tepla a nie je v kompetencii ÚRSO do takejto dohody zasahovať. Z pohľadu úradu by zálohy mali reflektovať predovšetkým skutočne uplatnené cenníky za teplo a očakávané objemy spotreby tepla odberateľov.  

 

15.12.2022 odkaz na článok

ÚRSO: Konečný dopad na to koľko nakoniec zaplatia na budúci rok domácnosti za energie bude výsledkom mimoriadnych opatrení prijatých Vládou SR

www.urso.gov.sk

Včera (15.12.2022) prijaté nariadenia Vlády SR stanovujúce limity na ceny energií pre vybraných koncových odberateľov majú v zmysle platnej SR legislatívy prednosť pred cenovými rozhodnutiami úradu. Spolu s už prijatými opatreniami vo forme všeobecno-hospodárskeho záujmu (VHZ) pre dodávku elektriny a plynu pre domácnosti ako aj cenových stropov na elektrinu a plyn pre podnikateľov, definujú koncové ceny a náklady na energie pre domácnosti a ďalšie skupiny zraniteľných odberateľov.
ÚRSO momentálne finalizuje stovky cenových konaní ohľadom schvaľovania cien za dodávku elektriny, plynu, tepla a vody pre zraniteľných odberateľov na rok 2023, a po splnení predpísaných legislatívnych ustanovení predpokladá ich ukončenie do konca tohto roku.

Avšak konečný dopad na to koľko nakoniec zaplatia domácnosti a ďalšie skupiny regulovaných odberateľov za energie na budúci rok bude výsledkom mimoriadnych opatrení prijatých Vládou SR a príslušných ministerských rezortov. V zmysle platnej legislatívy SR sú totiž mimoriadne opatrenia ohľadne výšky cien energií vo forme nariadení vlády SR prijatých v rámci inštitútu krízovej regulácie ako aj rozhodnutia o všeobecno-hospodárskom záujme (VHZ) záväzné pre príslušné regulované subjekty a majú prednosť pred cenovými rozhodnutiami ÚRSO.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Včera (15.12.2022) prijaté nariadenia Vlády SR, ktoré stanovujú limity na jednotlivé cenové položky energií, spolu s nedávno prijatými schémami VHZ pre dodávku elektriny a plynu pre domácnosti majú priamy dosah na koncové ceny energií pre domácnosti a ďalšie skupiny koncových odberateľov. Rozumieme tomu tak, že mimoriadne opatrenia vlády - rozhodnutia o VHZ a nariadenia vlády v inštitúte krízovej regulácie – priamo stanovia dodávateľom, prípadne ďalším regulovaným subjektom, právne záväzné podmienky pre stanovenie cenníkov za energie pre domácnosti a ďalšie zraniteľné skupiny odberateľov. Tým by sa mal zásadne zmierniť dopad na odberateľov energií v budúcom roku.“

Je zároveň dôležité, aby rozdiel medzi maximálnou cenou stanovenou úradom a cenou stanovenou vo VHZ alebo v nariadení Vlády SR v inštitúte krízovej regulácie bol predmetom včasnej kompenzácie dotknutým regulovaným subjektom. Tým sa zabezpečí udržateľnosť regulovaných činností dotknutých subjektov a plynulosť dodávok energií pre domácnosti a ďalšie skupiny odberateľov v nastávajúcom období.

...............

14. 12.2022 odkaz na článok

ÚRSO: Včasná aplikácia novely zákona o energetike umožní štátu účinne zmierniť dopady veľkého, ale bohužiaľ nevyhnutného zdražovania regulovaných cien energií

www.urso.gov.sk

 

Úrad pokračuje vo finalizácií cenových konaní v energetike a vodárenstve na rok 2023 v zmysle platnej legislatívy. Za posledné dva mesiace vydal už stovky cenových rozhodnutí (napríklad iba v tepelnej energetike ich je už viac ako 200) a očakáva finalizáciu všetkých cenových konaní, ktoré splnia predpísané legislatívne ustanovenia do konca tohto roka. Cenové rozhodnutia budú v nevyhnutnom rozsahu danom legislatívou reflektovať fakt, že mnohé regulované subjekty nakupujú energie za trhové ceny, ktoré vzrástli v porovnaní s minulým rokom 8 až 10 násobne. Výsledkom tohto extrémneho vývoja na energetických trhoch je bohužiaľ aj nevyhnutné zdražovanie regulovaných cien energií pre odberateľov v nastávajúcom období, ako úrad už viackrát avizoval v priebehu tohto roka. Dopady na odberateľov však môžu zmierniť mimoriadne opatrenia štátu na základe nedávno schválenej novely zákona o energetike a zákona o regulácií v sieťových odvetviach.
Úrad už dlhodobejšie upozorňuje, že zásadné zmiernenie dopadov súčasnej energetickej krízy na odberateľov energií presahuje možnosti súčasného regulačného rámca. Mimoriadne opatrenia vníma ako dôležitý nástroj štátu na zabezpečenie udržateľných dopadov na odberateľov energií pre nastávajúce obdobie. Úrad z tohto dôvodu víta legislatívne schválený nový inštitút krízovej regulácie, ako aj zavedenie možnosti ustanovenia limitu nárastu cien v tepelnej energetike nariadením vlády. Podobné systémové opatrenia aplikujú aj ďalšie krajiny v EÚ na zmiernenie nárastov cien energií pre cieľové skupiny odberateľov.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Úrad v súčasnosti pokračuje vo finalizácii cenových konaní. Pozorne skúmame oprávnenosť nákladov a primeranosť ziskov regulovaných subjektov, pričom predpokladáme, že podstatnú časť cenových rozhodnutí vydáme do konca roka. Tie bohužiaľ budú reflektovať fakt mimoriadneho nárastu trhových cien energií v rozsahu danom legislatívou. Vítame preto nedávno schválenú novelu zákona o energetike a zákona o regulácii, ktorá vytvára účinné nástroje pre vládu na zmiernenie vysokého, ale bohužiaľ nevyhnutného zdražovania regulovaných cien energií na odberateľov pre nastávajúce obdobie. Je prirodzene dôležité, aby tieto nástroje boli uplatnené adresne a včas na dosiahnutie želaného účinku na cieľové skupiny odberateľov k 01.01.2023.“

Najväčšie nárasty regulovaných cien úrad eviduje najmä v oblasti dodávok elektriny a plynu a dodávok tepla. Ak mimoriadne opatrenia štátu nebudú prijaté, mnohí regulovaní odberatelia, ako sú domácnosti, verejné a neziskové inštitúcie, správcovské spoločnosti, a podnikateľské subjekty, budú na budúci rok platiť niekoľko násobne vyššie ceny v porovnaní so súčasnosťou. V prípade elektriny by to bolo viac ako štvornásobok, v prípade zemného plynu viac ako trojnásobok a takmer dvojnásobok v prípade dodávok tepla z CZT, avšak s veľmi diferencovanými dopadmi v jednotlivých lokalitách CZT. Úrad je pripravený konzultovať podrobnosti aplikácie rozhodnutí o VHZ a prípadne ďalších mimoriadnych opatrení v regulovaných činnostiach v súlade s legislatívou. Finálne dopady na odberateľov energií v roku 2023 tak budú známe po ukončení príslušných cenových konaní a prijatí mimoriadnych opatrení štátu.

.....................................

2.12.2022 odkaz na článok

Rozšírené práva odberateľov v domácnosti v oblasti elektriny a plynu od 01.01.2023

www.urso.gov.sk

Dňa 01.01.2023 vstúpi do platnosti novela Zákona o energetike, ktorá prináša ďalšie zmeny a rozšírenia v oblasti ochrany odberateľa. Zmena úpravy sa týka najmä zasielania upozornení a predĺžení lehôt pri odpojení od energií v dôsledku neplatenia úhrad.

Neuhradenie záväzku

Ak odberateľ elektriny alebo plynu v domácnosti neuhradí preddavkovú platbu alebo nedoplatok z vyúčtovacej faktúry do určeného dňa splatnosti, dodávateľ elektriny alebo plynu je povinný:

odberateľa na tento stav upozorniť
určiť nový termín splatnosti záväzku, ktorý nesmie byť kratší ako 30 pracovných dní odo dňa odoslania upozornenia o neuhradení záväzku
odoslať upozornenie písomne prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb do vlastných rúk
Pozor, náklady na odoslanie upozornenia znáša odberateľ.

 

Písomné upozornenie dodávateľa obsahuje aj poučenie o prerušení dodávky elektriny alebo plynu, ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti nesplní svoj záväzok ani v dodatočnej lehote.

 

Písomné upozornenie dodávateľa obsahuje taktiež aj informáciu o prostriedkoch a možnostiach, ktoré môže odberateľ využiť na riešenie svojej zlej situácie, a to:

možnosť uplatniť si na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny nároky vyplývajúce z pomoci v hmotnej núdzi a osobitne o nárok na príspevok na bývanie, ktorý je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním
možnosť požiadať obec o poskytnutie sociálnej služby a osobitne sociálnej služby z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania
možnosť vyhľadať bezplatné poradenstvo fyzickej osobe pri riešení problémov s dlhmi

 


Hrozba odpojenia

Dodávateľ elektriny alebo plynu je povinný odoslať prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb do vlastných rúk odberateľovi elektriny alebo plynu v domácnosti najneskôr osem pracovných dní pred plánovaným prerušením dodávky elektriny alebo plynu informáciu o dátume plánovaného prerušenia dodávky elektriny alebo dodávky plynu.

Pozor, náklady na odoslanie informácie znáša odberateľ.

......................

Informácia k aktuálnej situácii vývoja cien energií.

      Určite ste už všetci zaznamenali situáciu ohľadom nárastu cien energií, ktoré nie sú do dnešného dňa zastabilizované. Nakoľko sa na nás obracajú viacerí vlastníci s požiadavkou o úpravu mesačných zálohových platieb za energie, chceme touto cestou informovať všetkých vlastníkov nasledovne:
1. Spolu s vyúčtovaním za rok 2021 sme Vám zaslali nové zálohové predpisy, ktoré boli vypočítané podľa spotrieb za rok 2021 spolu s 20 % rezervou zohľadňujúcou navýšenie cien energií, ktorá ale už dnes nemusí byť dostačujúca.
2. Keďže ceny energií sa neustále menia, museli by sme Vám každý mesiac posielať nové výmery zálohového predpisu, čo by spôsobovalo vyššie náklady aj pre Vás vlastníkov, vzhľadom na neustálu zmenu trvalých príkazov.
Vzhľadom na túto nepriaznivú celosvetovú situáciu a s ohľadom na vyššie uvedené informácie Vám doporučujeme, vo vlastnom záujme predísť možným vzniknutým nedoplatkom, navýšiť celkovú mesačnú zálohovú platbu aspoň o 10 % a súbežne prikročiť k úsporným opatreniam v domácnostiach.
        Ceny pre rok 2023 budú schvaľované regulačným úradom do konca roka 2022, o ich prípadnom náraste Vás budeme informovať. Nové zálohové predpisy budeme upravovať opäť spolu so spracovaním vyúčtovania za rok 2022 (t. j. v roku 2023), nakoľko k ich prepočítaniu sú potrebné aktuálne spotreby v domácnostiach ( t. j. spotreby za rok 2022) a tiež ceny energií, ktoré dúfame budú v tom čase už zastabilizované.

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že spoločne prekonáme toto náročné obdobie.


========================================

INFORMÁCIE - PORUCHY - ODSTÁVKY

nájdete na web stránkach dodávateľov

 

https://stefe.sk/mt/sk

https://www.mtas.sk/

https://www.sse.sk/

=========================================

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia / ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY , Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava

VYDANÉ OPATRENIE K ZHROMAŽDENIAM - viď. záložka INFO k opatreniam COVID - 19

AKTUALIZÁCIE http://www.uvzsr.sk/

https://www.minv.sk/vestnik-vlady-sr

 

====================================== 

 

od 1. 8. 2022

O Z N A M

 

ÚRSO upozorňuje na dramatický nárast regulovaných cien elektriny pre domácnosti ak nebudú implementované pravidlá pre sprístupnenie zlacnenej elektriny z Memoranda so Slovenskými elektrárňami pre cieľových odberateľov
ÚRSO upozorňuje, že proces regulácie cien elektriny na budúci rok sa začína už dnes, 01.08. 2022, pričom absentujú pravidlá pre implementáciu Memoranda o porozumení so spoločnosťou Slovenské elektrárne, a. s. Bez riadneho prijatia mimoriadnych opatrení v tejto oblasti pritom hrozí pre jednu bežnú domácnosť nárast ročných nákladov na energie až o 1782 eur (pozrite si modelový príklad).
ÚRSO upozorňuje na dramatický nárast regulovaných cien elektriny pre domácnosti ak nebudú implementované pravidlá pre sprístupnenie zlacnenej elektriny z Memoranda so Slovenskými elektrárňami pre cieľových odberateľov Zobraziť galériu
ÚRSO upozorňuje, že v zmysle platnej legislatívy SR, regulované ceny elektriny pre zraniteľných odberateľov na budúci rok vychádzajú z indexu trhových cien elektriny za obdobie od 01.08. do 30.9.2022. Úrad však neprikazuje dodávateľom kedy a ako presne nakupovať elektrinu na trhu.

Keďže v súčasnosti nie je známy právne-záväzný spôsob, ako bude elektrina z Memoranda (alebo finančný výnos z nej) sprístupnená dodávateľom a cieľovým skupinám odberateľov, je vysoko pravdepodobné, že dodávatelia elektriny pre regulované segmenty odberateľov začnú nakupovať elektrinu v rámci existujúcich právne-záväzných pravidiel.

V prípade, ak ju dodávatelia nakúpia na trhu a bude im neskôr stanovená právna povinnosť odoberať elektrinu aj z Memoranda, môže vzniknúť riziko nedodávky zlacnenej elektriny z Memoranda pre cieľových zraniteľných odberateľov, prípadne si dotknutí dodávatelia budú môcť nárokovať vzniknuté finančné škody z nadbytočného nákupu elektriny.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Z pohľadu úradu preto odporúčame čo najskôr ustanoviť právne-záväzným spôsobom pravidlá sprístupnenia elektriny z Memoranda dotknutým dodávateľom a ich cieľovým skupinám odberateľov. Úrad vníma vysokú komplexitu súvisiacich tém, ktoré si vyžadujú čas na prípravu a finalizáciu. V záujme minimalizovania vyššie uvedených rizík odporúčame zvážiť implementáciu Memoranda formou adresných finančných kompenzácií pre cieľové skupiny odberateľov v súlade s existujúcim legislatívno-regulačným rámcom.“

ÚRSO pritom upozorňuje na pokračovanie kritických aspektov súčasného vývoja na trhoch s energiami a zároveň prináša riešenia - viac info tu: https://www.urso.gov.sk/aktualna-analyza-regulovanych-cien-energii-urso-uvadza-navrhovane-a-pripravovane-moznosti-minimalizacie-dopadov-zdrazovania-na-odberatelov/.

Pre lepšiu ilustráciu vážnosti situácie a potreby prijatia riadnych a systémových mimoriadnych opatrení zo strany štátu, ÚRSO vypracoval nasledovný modelový príklad odhadovaných cien energií pre slovenské domácnosti s bežnou spotrebou na rok 2023:

modelovy priklad_EE

Odhadované dopady sú indikatívne pre predpokladané objemy spotreby energií, bez vplyvu Memoranda so SE a iných zvažovaných mimoriadnych opatrení štátnej politiky (vládnych opatrení). Rovnako nie sú v súčasnosti známe zmeny sieťových a systémových poplatkov.

Dopady na jednotlivé domácnosti budú závisieť od veľkosti a charakteru spotreby energií jednotlivých domácností, priznaných taríf, nákladovosti lokálnych CZT, a ďalších kľúčových parametrov. Skutočné dopady budú známe po ukončení relevantných cenových konaní v závere t.r. a po prijatí relevantných opatrení štátu.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Dnes je zrejmé, že žiadne opatrenie štátu nedokáže plne eliminovať vplyv extrémnych trhových cien energií na odberateľov. Opatrenia štátu však môžu aspoň znížiť tieto dopady, pričom rozsah ich vplyvu bude záležať najmä od rýchlosti ich prijatia, dostupnosti zdrojov a detailoch implementácie.“

Dôležité opatrenia ohľadom optimalizácie ich nákladov na energie budú musieť prijať aj samotní odberatelia. ÚRSO preto odporúča odberateľom využiť, v rámci ich možností, zostávajúce obdobie do vykurovacej sezóny 2022/2023 na implementáciu opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti, preskúmanie súčasných parametrov odberu energií a prijatie opatrení na lepšiu kontrolu a optimalizáciu spotreby energií.

 

 

od 1. 1. 2022

O Z N A M


         Na základe informácie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o avizovaných zvýšeniach cien energií na svetových burzách, ktoré bude mať vplyv na koncovú cenu elektriny a plynu na rok 2022, nárast pre domácnosti môže byť na úrovni asi až 15 – 20 %, v závislosti od tarify, s čím súvisia zároveň poskytované dodávky plnení a služieb pre spoločenstvá vlastníkov bytov a NP.
Vzhľadom na skutočnosť, že nie sú známe všetky cenové rozhodnutia pre rok 2022 ( ...O cenách elektriny, plynu, tepla a vody na rok 2022 rozhodne URSO v najbližšom období.. ) , resp. nie je ich možné aktuálne komplexne upraviť v predpisoch platieb pre vlastníkov, dovoľujeme si Vás upozorniť na skutočnosť, že zvýšené ceny sa môžu prejaviť ako nedoplatky voči existujúcim preddavkovým platbám už v prvom polroku roka 2022 vo fakturácií dodávok a plnení pre Váš dom, ktoré budú následne rozpočítavané vo vyúčtovaní pre jednotlivých užívateľov za rok 2022. K úpravám mesačných preddavkových platieb pristúpime po vypracovaní ročných vyúčtovaní nákladov za rok 2021 so zohľadnením jednotlivých spotrieb užívateľov a nárastu cien za dané obdobie.
          V zmysle horeuvedených informácií, do vystavenia nových predpisov preddavkových platieb si môžete podľa vlastného uváženia individuálne upraviť - zvýšiť mesačné preddavkové platby, súvisiace s užívaním bytov a NP.
                               

Martin  30.11.2021

..............................................................................

 

od mesiaca AUGUST 2021 ......

INFORMÁCIE - PORUCHY - ODSTÁVKY

nájdete na web stránkach dodávateľov tepla

 

https://www.stefe.sk/mt/sk#oznamy

https://www.mtas.sk/informacie/ 

.....................................

JÚL 2021


VYBAVUJE Ing. Vantara
mhth@mhth.sk


Prerušenie dodávky tepla - Oznam.
Martinská teplárenská, a.s. na základe $26 Zákona o tepelnej energetike č.657/2004 Z.z. Vám oznamuje, že počas prác na plánovaných opravách a údržbe zariadení na výrobu tepla bude prerušená dodávka tepla podľa nasledovného harmonogramu:


Štvrtok 8.7.2021 0,00 hod . - ukončenie dodávky tepla do horúcovodov
Piatok  9.7.2021 od 2.00 do 24,00 hod. - nábeh horúcovodov a OST


Žiadame odberateľov, aby si v prípade potreby zabezpečili pri nábehu horúcovodov prítomnosť obsluhy v OST. Žiadame odberateľov tepla pre bytový sektor, aby informovali užívateľov bytov o prerušení dodávky TÚV.
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnicka 17 036 80 Martin

Ing. Tibor Petráš finančný riaditeľ
Martinská teplárenská, a. s.-Robotnícka 17, 036 80 Martin www.mtas.sk @mtas@mtas.sk +421 43 4220 373 IČO: 36 40 30 16 DIČ: 20 20 12 25 55 IČ DPH: SK 20 20 12 25 55 | IBAN: SK80 0900 0000 0051 3624 1877 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10329/L
 

JÚN 2021

Vážení odberatelia tepla,

z dôvodu prác na poruche horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s., dôjde dňa 10. 6. 2021 v čase od 7.00 do 15.00 hod. k prerušeniu dodávky teplej vody pre odberateľov tepla na sídlisku Jahodníky, Šípoša 15, 16, MŠ Šimka a SOU služieb.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.


S pozdravom

Mgr. Martina Ďanovská
špecialista zmluvných vzťahov

STEFE Martin, a. s.
Východná 14, 036 01 Martin
Tel. +421 43 3220 403, +421 918 733 622
martina.danovska@stefe.sk, www.stefe.sk
 

 

MAREC 2021

Vážení odberatelia tepla,

z dôvodu prác na poruche horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s., na ulici Turčianskych dobrovoľníkov a na ulici Stavbárska dôjde

dňa 25. 3. 2021 v čase od 7.00 do 22.00 hod.

k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre odberateľov tepla na sídlisku Jahodníky a na ul. Kollárova, Turč. dobrovoľníkov, Bottova, MŠ Šimka a SOU služieb.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom

Mgr. Martina Ďanovská
špecialista zmluvných vzťahov

STEFE Martin, a. s.
Východná 14, 036 01 Martin
Tel. +421 43 3220 403, +421 918 733 622
martina.danovska@stefe.sk, www.stefe.sk

OR Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vl. č.: 10227/L
IČO: 36 395 714 DIČ: 2020121521 IČ DPH: SK2020121521

Efektívna Ekologická Energia
.................................................................................................

 

 

Vážení odberatelia tepla,

na základe doručenej informácie od spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. dôjde

dňa 15. 3. 2021 od 7.34 do 13.34 hod.

v bytových domoch na ul. Gorkého 34, 42, 48, 54, 58, 62, 67, 93, 97, Nám. protifašistických bojovníkov 4

k prerušeniu distribúcie elektriny z dôvodu revízie elektrického zariadenia.

Vzhľadom na to, že prerušenie distribúcie elektriny sa týka aj odovzdávacích staníc tepla, oznamujeme našim odberateľom v týchto bytových domoch, že z uvedeného dôvodu bude v rovnakom čase prerušená aj dodávka tepla a teplej vody.

Ďakujeme za pochopenie.


https://stefe.sk/mt/sk/notice/236

S pozdravom

Mgr. Martina Ďanovská
špecialista zmluvných vzťahov

STEFE Martin, a. s.
Východná 14, 036 01 Martin
Tel. +421 43 3220 403, +421 918 733 622
martina.danovska@stefe.sk, www.stefe.sk
 

 

FEBRUÁR 2021

 

Vážení odberatelia tepla,

z dôvodu prác na poruche horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s., dôjde

dňa 26. 2. 2021 od 7.00 do 22.00 hod.

k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre odberateľov tepla na sídlisku Ľadoveň a pre ZŠ Jahodnícka.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

https://stefe.sk/mt/sk/notice/233

S pozdravom

Mgr. Martina Ďanovská
špecialista zmluvných vzťahov

STEFE Martin, a. s.
Východná 14, 036 01 Martin
Tel. +421 43 3220 403, +421 918 733 622
martina.danovska@stefe.sk, www.stefe.sk

............................................

Z dôvodu opravy poruchy horúcovodu bude

dňa 3.2.2021 v čase od 7:00 do 16:00
prerušená dodávka tepla pre odberateľov na Ľadovni - ulice: Stavbárska,
Textoterisova, Gogoľova, Petrikovicha, Michaeliho, Krónera, Koneva,
Malinovského, Sucháčkova, Šípoša.

http://www.mtas.sk/?q=o-nas/o-nas/poruchy-a-odstavky

 

https://stefe.sk/mt/sk#oznamy

 

.................................................................

JANUÁR 2021

Dobrý deň,

na základe aktuálnej informácie z Martinskej teplárenskej a.s. sa dodávka tepla na sídlisku Jahodníky, ul. Šípoša 15, 16 a ul. Kollárova 90 preruší

27. 1. 2021 (nie 26. 1. 2021, ako bolo pôvodne oznámené).

Ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom

Mgr. Martina Ďanovská
špecialista zmluvných vzťahov

STEFE Martin, a. s.
Východná 14, 036 01 Martin
Tel. +421 43 3220 403, +421 918 733 622
martina.danovska@stefe.sk, www.stefe.sk

 

 

 

Vážení odberatelia tepla,

z dôvodu prác na poruche horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s., dôjde

dňa 26. 1. 2021 v čase od 7.00 do 20.00 hod.

k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre odberateľov tepla na sídlisku Jahodníky, ul. Šípoša 15, 16 a ul. Kollárova 90.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

https://stefe.sk/mt/sk/notice/217

S pozdravom

Mgr. Martina Ďanovská
špecialista zmluvných vzťahov

STEFE Martin, a. s.
Východná 14, 036 01 Martin
Tel. +421 43 3220 403, +421 918 733 622
martina.danovska@stefe.sk, www.stefe.sk 

 

.................................

 

Poruchy a odstávky tepla a teplej vody pre odberateľov tepla

sú zverejňované na webových stránkach dodávateľov tepla:

Martinská teplárenská, a.s.

http://www.mtas.sk/?q=/o-nas/o-nas/poruchy-a-odstavky

 

DECEMBER 2020

Vážení odberatelia tepla,

z dôvodu prác na poruche horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s., dôjde

dňa 22. 12. 2020 v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod.

k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre odberateľov tepla na ul. Nováka, Moyzesova a Mudroňova.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.


S pozdravom

Mgr. Martina Ďanovská
špecialista zmluvných vzťahov

STEFE Martin, a. s.
Východná 14, 036 01 Martin
Tel. +421 43 3220 403, +421 918 733 622
martina.danovska@stefe.sk, www.stefe.sk

OR Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vl. č.: 10227/L
IČO: 36 395 714 DIČ: 2020121521 IČ DPH: SK2020121521
 

 

.................................

http://www.mtas.sk/?q=o-nas/o-nas/poruchy-a-odstavky

https://stefe.sk/mt/sk/notice/201

 

Vážení odberatelia tepla,

z dôvodu prác na poruche horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s.,

dôjde dňa 1. 12. 2020 v čase od 7.00 hod. do 21.00 hod.

k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre odberateľov tepla v mestskej časti Jahodníky a na ul. Kollárova.
Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

https://stefe.sk/mt/sk/notice/201


S pozdravom

Mgr. Martina Ďanovská
špecialista zmluvných vzťahov

STEFE Martin, a. s.
Východná 14, 036 01 Martin
Tel. +421 43 3220 403, +421 918 733 622
martina.danovska@stefe.sk, www.stefe.sk
 

............................................................................

OKTÓBER 2020

O Z N A M

o obmedzení prevádzky klientskeho centra v súvislosti s koronavírusom

 od 7. 10. 2020 do odvolania

v súvislosti s mimoriadnou situáciou a vyhláseným núdzový stavom obmedzujeme prevádzku klientskeho centra z dôvodu prijatých opatrení na zníženie priameho kontaktu medzi pracovníkmi a klientmi. Vaše požiadavky je možné zasielať osobne do poštovej schránky vo vstupnej hale budovy ( alebo zaslať poštou ), elektronicky prostredníctvom e-mail adries alebo telefonických čísiel uvedených pri vstupe do prevádzky, alebo na naše web stránke .

Nezabudnite do písomnej žiadosti uviesť kontaktné údaje – telefón a emailovú adresu.

Za porozumenie ďakujeme!

 

AUGUST 2020