OPRAVY - PORUCHY

(ZABEZPEČOVANÁ PRE NAŠICH ZMLUVNÝCH PARTNEROV A KLIENTOV  -  výjazdy a zásahy sú spoplatňované podľa charakteru opráv SVB - spol. zariadenia dom a jednotlivcom, v prípade zásahu opráv havárií v bytoch)


I. Zabezpečuje:

 

 

        DOMBYT s.r.o . - Dalibor Šípka : 

spoločne rozvody vodoinštalácie, kúrenia , elektroištalácie

  • Dalibor Šípka                     mobil: +421 908452042
  • Ondrej Staš                        mobil: +421 905107857

 

                                                       

  • Miroslav Ševčík

spoločne rozvody vodoinštalácie, kúrenia a kanalizácie

                                                        mobil: +421 903717105  

 

  • Kvočkuliak Jozef

spoločne rozvody vodoinštalácie, kúrenia a kanalizácie-čistenie, elektroištalácie, plyn

                                                        mobil: +421 905164412 

 

  • Mikoláš Rastislav
     

spoločne rozvody kanalizácie - tlakové čistenie, odstraňovanie grafitov na fasádach, vysokotlakové a chemické čistenie fasád

                                                        mobil: +421  903737800

 

 

UPOZORNENIE ! ! !
Pre všetkých vlastníkov bytov, že havarijná služba zabezpečuje odstraňovanie momentálne vzniknutých havarijných závad spoločných zariadení bytového domu na náklady spoločenstva vlastníkov bytov (prasknuté spoločné rozvody vody, kúrenia, vrátane demontáže radiátorov, čistenie hlavnej kanalizácie až po odbočky v jednotlivých bytoch a pod.), t. j.
nevyhnutné práce a úkony na okamžité zamedzenie vzniku ďalších škôd na spoločnom majetku spoločenstva vlastníkov bytov.


Havarijná služba nezabezpečuje drobné opravy bytov, to znamená, že na takéto opravy po privolaní nenastúpi !!!
(Poškodené - netesné prívodné vodoinštalácie potrubia, vrátane uzatváracích ventilov, upchaté, poškodené odpadové potrubia v bytoch, opravy vodovodných armatúr, WC zariadení a pod.). Tieto práce si môžu vlastníci bytov individuálne objednať a zabezpečiť na vlastné náklady v pracovných dňoch, taktiež na horeuvedených telefónnych číslach a termínoch.

 

     

 

II. Zabezpečuje:

MAJES s.r.o.  - Servis VÝŤAHOV  : +421 43 4287542, +421 903220299

ELBE s.r.o.  - Servis VÝŤAHOV tel.: +0919 313 474, 0919 313 494

j0402344

med_1102700771-5546

218_1886

j0399330

med_1101508940-54

j0432985

j0399295

387155_6631

image15B15D